Oksehavne og stabelstæder

Tilbud i oksehavne og stabelstæder

Inden vi ser nærmere på den egentlige oplandshandel, er der grund til kort at omtale den række af eksport- og handelsbegunstigelser, der placerede enkelte købstæder i et overordnet tilbud forhold til de resterende. Ved at styre varestrømmene var disse forhold i virkeligheden med til at knæsætte et andet princip i bysystemet, som teoretisk kan udtrykkes ved forskellen mellem netværks- og servicecentre.

Begunstigelserne betød således, at det ikke – som i servicecenterteorien – var den geografiske afstand og andre regulære faktorer, der styrede varestrømmen inden for et hierarkisk bysystem, men at handelen blev koncentreret i enkelte byer, der – som i netværksteorien – fungerede som tilbud porte mellem det mindre og det større marked. Allerede i 1555 blev Rødby føjet til udførselshavnene, således at der kun måtte udføres heste, øksne og andet fæ fra Assens, Kolding, Ribe og Rødby, “da mange udfører heste og øksne fra købstæderne til Tyskland uden at give told og der bliver mangel på gode danske heste her i riget”.

Udskibning af okser fra ulovlige havne

I 1567 blev listen udvidet med Nakskov, stadig med henvisning til at der blev udskibet okser fra mange ulovlige havne – men tilsyneladende kom Nakskov aldrig til at fungere som eksporthavn. Med andre ord tillempedes lovgivningen presset fra den voksende eksport, og det var nødvendigt at gentage tilbud reglerne i 1574. Da man i 1643 havde konstateret, at der fra Fyn, Lolland og Falster blev udført “en stor Del Heste” til Tyskland, Als og andre steder, blev det da tilladt at udføre heste fra Assens, Fåborg, Gedser og Rødby.

I 1680 blev det også tilladt at udskibe øksne fra Hjerting. Stabelstadsordninger blev forsøgt gennemført tre gange. Første gang i 1661, da København og fæstningsbyerne Korsør, Nyborg og det senere Fredericia – samt fra 1667 Nykøbing på Falster – blev stabelstæder. Byerne var dog valgt ud fra meget andet end merkantile tilbud hensyn, og ordningen ophørte i løbet af få år. I 1682 blev kredsen af stabelstæder udvidet til at omfatte de 25 største købstæder og var således tydeligere dikteret af et ønske om at fremme et byhierarki efter en handelsmålestok, men denne ordning ophørte allerede 1689.

Udenrigshandelen

Endelig var København 1726-1730 stabelstad for forhandlingen af vin, brændevin, salt og tobak. Der kan selvsagt peges på andre forhold, der regulerede udenrigshandelen, først og fremmest naturligvis de egentlige handelskompagnier, som København under den tidlige enevælde også besad et faktisk tilbud monopol på. Men som hovedregel var der ikke tale om at fremkalde et differentieret bysystem, toldvæsenet vedblev for eksempel at være uhyre decentralt.

Delvis udskiftning

Skal zinktagrender udskiftes med nye af plast, kan man i de fleste tilfælde bruge de gamle rendejern. Der sker ved at deres forfjeder, der som regel er rustet op, brækkes af, hvorefter jernet påmonteres en plastforkrog med en indvendig låsebøjle af tilbud fjederstål, der griber fast i siderne på rendejernet. Alternativt kan rendejernet påsættes en heldækkende rendejernskapsel, så det fremstår med samme farve og overflade som tilbud tagrenden. Hvis kun en del at tagrenden behøver udskiftning, kan den gamle zinktagrende forbindes med den nye af plast ved hjælp af et ekspansionstudstykke. Man klemmer blot zinktagrendens bagkant flad og dens forkant oval, hvorefter den passer ind i ekspansionstuden.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s