Holbæk og linjeføringen af Kalundborgvejen

En af de måske mest markante sager angående linjeføringen af hovedlandevejene og købstædernes relation hertil opstod i forbindelse med linjeføringen af Kalundborgvejen. Her pegede Vejkorpsets oprindelige forslag – vedtaget i maj 1779 og forelagt af Generalvejkommissionen i en forestilling – på, at vejen fra Roskilde mod Kalundborg burde følge en nordlig bue og gå gennem Holbæk. Linjeføringen fulgte ruten Elverdams Mølle (amtsgrænsen)-Holbæk-Tuse-Svinninge-Viskinge. Ikke blot gjaldt hensynet Holbæk købstad, men der lå også et hensyn til hele Odsherred bag forslaget om ikke at føre vejen lige vestpå.

I 1790 var strækningen fra Roskilde til Elverdams Mølle på amtsgrænsen mellem Roskilde og Holbæk Amter færdig. Man skulle nu føre vejen videre vestover, og det bragte en gruppe lokale jordbesiddere på banen, idet de indgav en ansøgning til Generalvejkommissionen om, at hovedlandevejen i stedet for at følge den store bue måtte blive ført nogenlunde lige vestpå fra Elverdam over Nyby Marker, mellem Søndre og Nørre Jernløse og gennem Mørkøv og Jyderup til Viskinge, hvor den i lighed med den hidtil foreslåede linje ville gå lige vestpå ind til Kalundborg.

Linieføringen

Lobbyisterne havde flere gode begrundelser for deres forslag:

  1. Der kunne spares en halv mil vej.
  2. Der fandtes langt flere sten og mere grus langs denne vejlinje.
  3. Der ville være betydeligt mere vejhoveri at disponere over her. Nord for Svinninge-Viskinge lå nemlig Lammefjorden, som vejen gik tæt op mod. Hoveriydernes tal blev derfor lille, og materialemængden var meget mindre.
  4. Langt flere af amtets beboere ville få gavn af den lige vejføring.

Denne henvendelse bevægede kommissionen til at beordre kaptajn Heide fra Vejkorpset til at opmåle den lige tracé, mens kaptajn Stockfleth fra samme korps fik til opgave at opmåle og tegne forslag til Holbæk-Svinninge-vejen.

Korpset overvejede sagen og indstillede ud fra økonomiske og arbejdsmæssige hensyn den lige linje over Mørkøv. Borgerne i Holbæk havde forinden anet uråd. Den 18. august 1792 og igen 12. februar 1793 indgav beboere i Holbæk en ansøgning til Generalvejkommissionen, der støttedes af amtmanden, baron Løvenskiold, og stiftamtmanden, grev Knuth. Ikke overraskende argumenterede man for, at Holbæk såvel som Nykøbing Sjælland, Tuse Næs og hele Odsherred ville blive hårdt ramt på deres økonomi, hvis vejen blev lagt så langt syd for disse områder. Efter lange overvejelser besluttede Generalvejkommissionen da endelig i 1795, at vejen skulle gå over Holbæk og Svinninge. Almindelige samfundsøkonomiske hensyn vandt således over anlægsøkonomiske hensyn, og hensynet gjaldt især en købstad. Vejarbejdet blev sinket hele fem år af denne debat. Holbækeksemplet leverer således et godt udsagn om, at man i købstæderne i 1790´erne absolut tillagde gode vejforbindelser stor betydning.

One thought on “Holbæk og linjeføringen af Kalundborgvejen

  1. Pingback: Købstadshavnene og byvæksten 1798-1868 – Doctor Asp's Blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s