Jyske Bank tester virtuel læring

I de seneste par måneder har Jyske Banks afdeling for kompetence- og ledelsesudvikling gennemført en række virtuelle læringssessioner i Second Life. Afdelingen har ansvaret for udvikling, koordinering og facilitering af læringsaktiviteter for bankens ca. 3.800 medarbejdere. Man anvender allerede traditionelle e-læringsværktøjer men ser en udvikling, der går i retning af netbaseret og virtuel læring og formålet har derfor været, at skabe et erfaringsgrundlag hos konsulenterne i afdelingen på dette nye felt.

Den virtuelle verden Second Life blev valgt som platform idet Second Life giver en ekstra dimension med avatarrepræsentation og det flerdimensionelle univers i forhold til traditionelle LMS- og konferencesystemer. Desuden har de to facilitatorer allerede erfaring med Second Life gennem deltagelse i det EU-støttede Comble Projekt ”Blended Learning Expert Training”, som blev udbudt via NoEL-netværket. Second Life er endvidere blevet suppleret med det asynkrone open source system: Moodle. Økonomien spillede også en rolle og her er Second Life som bekendt gratis at anvende. Jyske Bank valgte dog at leje en skybox i Wonderful Denmark, for at kunne indrette en undervisningsplatform og dermed også have et ”hjem” i den nye verden.

Jyske Bank 1

Tilstedeværelsen i den virtuelle verden gav deltagerne en række fælles oplevelser i forhold til at arbejde enkeltvis. Opgaverne, der blev løst undervejs i forløbet blev blandt andet diskuteret på møderne i Second Life, og dialogen og dybden i disse diskussioner var ualmindelig høj sammenlignet med møder i real life. Selvom de 14 deltagere fysisk befandt sig i samme lokale så undlod man bevist at afholde real life møder for bl.a. at simulere, at man kunne være geografisk adskilt.

Nogle deltagere havde tekniske problemer især med lyden, der forsvandt men gennem afprøvning af forskellige pc konfigurationer lykkedes det efterhånden at løse problemerne. I starten af forløbet var der 20 deltagere men nogle faldt fra af ressourcemæssige årsager og det viste sig at være befordrende for fællesmøderne, at man kom ned på 14 deltagere. Det var dog fortsat nødvendigt at indføre taletid, hvilket virkede begrænsende på nogle deltagere. Indlæringskurven i Second Life er stejl og i starten gav det noget frustration i forhold til de mange funktioner (gå, tale, chatte, skifte fra lokal til gruppe til ny gruppe, holde styr på landmarks osv.).

Jyske Bank 2

Jeg har bedt facilitator Suzanne Petersen fra Jyske Bank om at komme med nogle gode råd til virksomheder, der påtænker at udforske virtuelle verdener, og de kommer her:

  Det er vigtigt, at support og støtte omkring opstarten for nye brugere er virkelig intensiv – vi afholdt 2 x 3 timers synkron og fysisk fælles opstart, hvor der var guidning og support til alle. Dette for at undgå for mange frustrationer omkring brugen og det at lære at begå sig.

  Det er vigtigt, at man gradvist udvider repertoiret i forhold til hvilke funktioner man stiller krav om (skift mellem kommunikationskanaler, flytning til andre steder, chat samtidig med speak osv.) – ikke for meget på en gang.

  Det giver godt udbytte med at supplere med et asynkront værktøj.

  Det gav merværdi at kunne indrette vores eget sted i SL, som var genkendeligt og velegnet til de typer aktiviteter, vi har brugt. Og prisen for det var rimelig.

  Det er et must med 2 facilitatorer i hvert fald i forhold til uerfarne brugere. En kunne køre showet videre, mens den anden søgte at afhjælpe eventuelle tekniske udfodringer.

  Det er vigtigt med ”sociale” aktiviteter i starten i forhold til tryghed i brugen og lysten til at være undersøgende. Eksempelvis køb af gruppemaskotter.

  Vores erfaring er, at det er nødvendigt med assessment-krav tilknyttet både i forhold til opgaver og deltagelse.

Vores konklusion:
Second Life er ikke driftsstabilt nok og en tand for svært til at vi p.t. kan tage det i brug bredt i banken blandt medarbejdere, der ikke alle er lige IT-kyndige. Udfald og voiceproblemer giver for mange frustrationer og er for tidskrævende. Desuden er det ikke muligt at installere systemet på vores arbejdspc’ ere, da firewalls osv. ikke tillader dette. Vi har derfor anvendt private pc’ere i projektet. Men det er en spændende verden, der har grebet de fleste i en eller anden grad, og som rummer en masse muligheder. Vi har til hensigt at fortsætte med nogle små-eksperimenter i en periode frem med det formål fortsat at øve os i at være virtuelle.

Reklamer

E-læringsprisen 2009

Årets e-læringspris blev uddelt i onsdags på Undervisningsministeriets
Uddannelsesforum i Odense.
Prisen er indstiftet af @ventures og Det Nationale Videncenter for e-læring og gives til undervisere, som har udviklet nye innovative e-læringsaktiviteter til gavn for undervisningen.

I år gik prisen på 100.00,- kr. til Åge Staghøj på vegne af VIA Erhvervsuddannelser for projektet “Arbejdsmiljøuddannelse for lærlinge” og det interessante i denne sammenhæng er, at undervisningen foregår i Second Life. På øen Innovative Learning er der bygget et læringsmiljø, der designmæssigt har sit udspring i to lokale bymiljøer i Horsens. Et torvemiljø der er afledt af Rådhustorvet, og et arbejdsmiljø der er afledt af den restaurerede tidligere trævarefabrik Bastian.
Åge Staghøj fortæller: ”Projektet er banebrydende. Mange lærlinge er læsesvage, men med denne virtuelle undervisning bliver de ikke længere hægtet af. Med mit projekt kan lærlingene ved hjælp af tegninger og modeller lære, forstå og diskutere arbejdsmiljøet på arbejdspladser uden at skulle skrive sig vej til det.”

VIA erhvervsuddannelser

Herfra skal også lyde et stort tillykke. Vi er mange, der længe har vidst, at virtuelle verdener tilbyder helt unikke rammer for læringsmiljøer og med denne pris kommer budskabet forhåbentlig ud til en meget større kreds. Og så kan jeg lige nævne i forbifarten, at Wonderful Denmark gerne bistår med sparring, foranalyse, implementering og drift af undervisningsmiljøer i relevante virtuelle verdener herunder Second Life.

Læringsteknologier Best Practice 2008

videndanmark

I går var jeg inviteret af netværket VidenDanmark til at komme og holde foredrag om ”Læring i Second Life” i forbindelse med seminaret Læringsteknologier Best Practice 2008.
Jeg fortalte om, hvad Second Life er og nævnte den dårlige danske presseomtale. Derefter fortsatte jeg med eksempler på, hvad Second Life kan bruges til f.eks. foredrag, kulturarvsformidling, kunstudstillinger, livekoncerter, arkitektkonkurrencer, rollespil, medieforskning, jobrekruttering og dating.
Som eksempler på læringssteder i Second Life viste jeg Science on a Sphere, VIA University College, Palomar West Hospital, Imperial College, Mercantec, Genome Island og Connectivism Village.

Slides fra mit foredrag kan ses her:

Second Life og horisontal læring

I onsdags var jeg til seminar på Syddansk Universitet i Odense arrangeret af Knowledgelab.
Emnet var kompetenceudvikling i yderområderne med fokus på modeller og metoder benyttet i Second Life.
Programmet var intensivt med ikke mindre end 13 indlægsholdere, så jeg vil nøjes med nogle enkelte observationer og kommentarer.

Karsten Uno Petersen, der er formand for for det regionale kompetenceudvalg i region Syddanmark fortalte, at mange unge vælger uddannelse efter, hvor langt uddannelsesstedet ligger i forhold til bopælen. Det betyder, at jo længere ude i yderområderne man bor, jo mindre er sandsynligheden for at man får en videregående uddannelse. En måde at mindske dette problem på, kunne være at tilbyde fjernundervisning (f.eks. via Second Life), så de unge i højere grad kunne blive boende i lokalområdet.

Tony Breindal fra Breindal Media og Åge Staghøj fra VIA University College fortalte om et Second Life projekt til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i byggebranchen. I Second Life var opført en byggeplads med en stribe indbyggede farlige situationer såsom manglende afspærring, uisolerede ledninger osv. Kursisterne kunne på denne måde falde ned fra 3. sal med deres avatar uden at det fik virkelighedens fatale konsekvenser.

George Berkeleys smukke have i Second Life
George Berkeleys smukke have i Second Life

Lektor på SDU, Cynthia M. Grund, viste rundt i en kopi af den amerikanske filosof George Berkeley hjem og have. At formidle filosofiske teorier og tankegange kan være hård kost men ved at mødes i f.eks. Berkeleys smukke have, åbnes der for fantasien og tankerne, og emnet bliver på denne måde lettere tilgængeligt.

Learning Island Denmark havde jeg ikke hørt om tidligere. Den ejes af Mercantec, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser og formålet er at undersøge potentialet i Second Life for fjernundervisning. Steen Morten Grønbæk fra Mercantec viste rundt i bygningen, der er en tro kopi af det virkelige skolekompleks og vi beså bl.a. auditoriet og et gruppelokale. Det er kun et spørgsmål om tid, før bygningen vil brive taget i brug til ”rigtig” undervisning.

Udover de interesante indlæg, så fik jeg hilst på indtil flere ”avatarer” som jeg ikke tidligere har mødt i reallife, og det er altid sjovt at få sat ansigter på personer, man kun har været i virtuel kontakt med.