Besøg af norske lærere

I mandags havde jeg en gruppe norske lærere med på rundtur i Wonderful Denmark. Der var flere, der kunne genkende Korsbæk, så noget tyder på at Matador også har været sendt på norsk tv.
John Eivind Storvik har blogget om turen.

Reklamer

Læringsteknologier Best Practice 2008

videndanmark

I går var jeg inviteret af netværket VidenDanmark til at komme og holde foredrag om ”Læring i Second Life” i forbindelse med seminaret Læringsteknologier Best Practice 2008.
Jeg fortalte om, hvad Second Life er og nævnte den dårlige danske presseomtale. Derefter fortsatte jeg med eksempler på, hvad Second Life kan bruges til f.eks. foredrag, kulturarvsformidling, kunstudstillinger, livekoncerter, arkitektkonkurrencer, rollespil, medieforskning, jobrekruttering og dating.
Som eksempler på læringssteder i Second Life viste jeg Science on a Sphere, VIA University College, Palomar West Hospital, Imperial College, Mercantec, Genome Island og Connectivism Village.

Slides fra mit foredrag kan ses her:

Second Life og horisontal læring

I onsdags var jeg til seminar på Syddansk Universitet i Odense arrangeret af Knowledgelab.
Emnet var kompetenceudvikling i yderområderne med fokus på modeller og metoder benyttet i Second Life.
Programmet var intensivt med ikke mindre end 13 indlægsholdere, så jeg vil nøjes med nogle enkelte observationer og kommentarer.

Karsten Uno Petersen, der er formand for for det regionale kompetenceudvalg i region Syddanmark fortalte, at mange unge vælger uddannelse efter, hvor langt uddannelsesstedet ligger i forhold til bopælen. Det betyder, at jo længere ude i yderområderne man bor, jo mindre er sandsynligheden for at man får en videregående uddannelse. En måde at mindske dette problem på, kunne være at tilbyde fjernundervisning (f.eks. via Second Life), så de unge i højere grad kunne blive boende i lokalområdet.

Tony Breindal fra Breindal Media og Åge Staghøj fra VIA University College fortalte om et Second Life projekt til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i byggebranchen. I Second Life var opført en byggeplads med en stribe indbyggede farlige situationer såsom manglende afspærring, uisolerede ledninger osv. Kursisterne kunne på denne måde falde ned fra 3. sal med deres avatar uden at det fik virkelighedens fatale konsekvenser.

George Berkeleys smukke have i Second Life
George Berkeleys smukke have i Second Life

Lektor på SDU, Cynthia M. Grund, viste rundt i en kopi af den amerikanske filosof George Berkeley hjem og have. At formidle filosofiske teorier og tankegange kan være hård kost men ved at mødes i f.eks. Berkeleys smukke have, åbnes der for fantasien og tankerne, og emnet bliver på denne måde lettere tilgængeligt.

Learning Island Denmark havde jeg ikke hørt om tidligere. Den ejes af Mercantec, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser og formålet er at undersøge potentialet i Second Life for fjernundervisning. Steen Morten Grønbæk fra Mercantec viste rundt i bygningen, der er en tro kopi af det virkelige skolekompleks og vi beså bl.a. auditoriet og et gruppelokale. Det er kun et spørgsmål om tid, før bygningen vil brive taget i brug til ”rigtig” undervisning.

Udover de interesante indlæg, så fik jeg hilst på indtil flere ”avatarer” som jeg ikke tidligere har mødt i reallife, og det er altid sjovt at få sat ansigter på personer, man kun har været i virtuel kontakt med.