Den virtuelle tidsmaskine

Klimatur plakat

I samarbejde med Museum Lolland-Falster har Wonderful Denmark udviklet en virtuel tidsmaskine, der sender de besøgende tilbage gennem Danmarkshistorien til vidt forskellige tidsperioder.
Museum Lolland-Falster fik en bevilling fra Kulturarvsstyrelsen til et formidlingsprojekt primært henvendt til skoleelever, med det formål at formidle information om klimaforandringer gennem tiden.
Vi besluttede at anvende OpenSim som platform i stedet for Second Life bl.a. fordi OpenSim er gratis og fordi Second Life er forbudt for børn og unge under 18 år.
Museet indkøbte en server og seks computere, der blev sat op på Stiftsmuseet i Maribo. På serveren blev den seneste version af OpenSim installeret og på de 6 computere blev Hippo Viewer installeret, og så var de fysiske rammer på plads.
Herefter gik vi i gang med at opbygge seks scenarier fra seks forskellige perioder i Danmarkshistorien som den besøgende kan rejse til. I hvert scenarie er der en opgave, der skal løses, hvorefter den besøgende får et bogstav. De seks bogstaver pusles sammen til et kodeord, der indtastes, hvorefter den besøgende får mulighed for at komme med et bud på, om de nuværende klimaforandringer er menneskeskabte samt hvad vi kan gøre ved det.

Klimaturen begynder på Frilandsmuseet i Maribo, hvor man kan gå rundt og se de forskellige huse, der findes på det virkelige Frilandsmuseum i Maribo. Smeden i den lille smedie har i sin fritid bygget seks tidsmaskiner og nu mangler han frivillige til at afprøve dem!

Istiden
Du lander på en tundra, hvor du i baggrunden kan se en lodret isvæg. Ved et telt står en istidsjæger og han begynder at fortælle om jægerne, der i takt med at isen trækker sig tilbage, følger renerne nordpå. Der skal rejses endnu et telt og du bliver spurgt, om du vil finde nogle grene, en skind, nogle sten og noget jord. Når tingene er fundet, bliver der rejst endnu et telt. Pludselig får istidsjægeren øje på nogle rener et stykke borte og han spørger dig, om du vil prøve at nedlægge en ren. Du tager et spyd og går på renjagt. Når den første ren er nedlagt bliver istidsjægeren så glad, at han giver dig en lille genstand med form som et bogstav.

Velkommen til IstidenIstidsjægeren foran sine telteKan du nedlægge en ren?

Stenalderen
I stenalderen er det sol og sommer, og du ser ud over en stenalderboplads ved havet. Ude på havet står en mand i en båd og fanger fisk. Ved bålet sidder en dreng og koger noget i en lerkrukke. En stenaldermand byder dig velkommen og fortæller om livet i stenalderen. Han vil gerne høre dig, om du ved noget om stenalderen, så han begynder at stille dig nogle spørgsmål. Hvis du ikke kan svare på et spørgsmål, kan du trykke på en lille informationsstander, der åbner en side på museets hjemmeside, hvor de seks forskellige tidsperioder er beskrevet. Når du har svaret rigtigt på alle spørgsmål, bliver stenaldermanden så imponeret, at han giver dig et smykke med form som et bogstav.

Stenalderbopladsen ved havetDrengen laver mad på båletDer fiskes efter ål med lyster

Vikingetiden
Du lander i en befæstet vikingelandsby med telte og et træhus (originalen står på Trelleborg). En å løber ud i havet, hvor to vikingeskibe ligger fortøjret ved hver deres anløbsbro. Det ene skib er et typisk langt smalt skib mens det andet er kortere og bredere.
En vikingekvinde tager imod dig og fortæller om livet i vikingetiden. Hun fortæller også, at de er i gang med at laste de to skibe, og at de godt kan bruge lidt hjælp. Foran træhuset står en mand og overvåget lastningen, og du skal nu finde ud af, hvilke varer der skal i krigsskibet og hvilke varer der skal i lastskibet. Når begge skibe er lastet, får du et runebogstav som tak for hjælpen.

Der fortælles røverhistorier i vikingelandsbyenVarer klar til at blive læssetTo typiske vikingeskibstyper

Middelalderen
På torvet i middelalderbyen er der marked, hvor de handlende falbyder deres varer, især fisk. En handlende hilser på dig og begynder at fortælle om middelalderlivet. Han fortæller også, at han har opdaget nogle underlige genstande på torvet, som han ikke har set før. Du får til opgave at finde disse genstande som er meget nyere end middelalderen. De må være blevet transporteret tilbage i tiden i smedens tidsmaskine. Nå du har fundet de underlige genstande, får du et bogstav af handelsmanden.

Markedsplads i middelalderenMarked i middelalderbyenMiddelaldermarked

Den lille istid
I 1600-tallet blev landet ramt af en mindre istid, der bl.a. frøs det meste af havet til is. Du lander på en gårdsplads, hvor der står en bonde og spejder over mod en by. Byen er Nakskov og bonden spejder efter svenskerne, som er gået over isen fra Langeland og nu angriber Nakskov. Mens bonden fortæller, opdager han en gruppe svenske ryttere og I må forsøge at gemme Jer. Det lykkes ikke og I bliver opdaget af en svensk officer. Han gider ikke spilde sin tid på Jer og siger I skal forsvinde, mens han smider et bogstav efter dig.

Mindre husmandssted ved NakskovEn ængstelig nakskovit spejder efter svenskenNakskov bombarderes af svenskerne

Stormfloden i 1872
”Det var en mørk og stormfuld nat” og du befinder dig pludselig på taget af et stråtækt hus. Rundt omkring dig er der vand til alle sider og kun taget af huset rager op over vandet. På taget sidder en bondemand og han fortæller, at digerne er blevet gennembrugt og mange mennesker og dyr er druknet. Han tager et kort frem over Lolland-Falster og viser dig, hvor digerne er placeret. Når du klikket på kortet, kan du se, hvordan Lolland-Falster vil se ud, hvis vandstanden stiger med 2 meter. Herefter giver bonden dig et bogstav.

Kun taget af huset er ikke under vandBonden klamrer sig til tagryggenKlik på kortet for se oversvømmelsernes omfang

Den 9. oktober åbnede udstillingen på Stiftsmuseet i Maribo og jeg var med til præsentationen. To af museets medarbejdere – Anne-Lotte Mathiesen og Leif Plith Lauritsen – bød velkommen og præsenterede den nye udstilling, hvorefter en lokal troubadour spillede et par numre og der var gratis is til alle (apropos istid). Udover den virtuelle klimatur består udstillingen af plancher og genstande fra de seks tidsperioder man besøger. Efter at have fundet et virtuelt rensdyrskind kan man gå ud i udstillingen og røre ved et virkeligt rensdyrskind. Udstillingen kan ses et helt år frem og oplysninger om adresse, åbningstider m.v. får på Museum Lolland-Falsters website.

Anne-Lotte Mathiesen og Leif Plith LauritsenAnne-Lotte Mathiesen præsenterer KlimaturenLollands Troubadour

Udstilling af genstande fra vikingetiden6 computere klar til KlimaturBesøgende på virtuel klimatur

Efter afslutningen af dette projekt er teamet bag Wonderful Denmark nu i gang med at udvikle næste generation af vores virtuelle spille- og undervisningsplatform.

Reklamer

Virtuel klimatur

Pressemeddelelse 6/10-09
Museum Lolland-Falster
Klimatur på Stiftsmuseet i Maribo

Klimaforandringer er for tiden på alles læber. Men er klimaforandringer noget nyt eller er det et fænomen, der har præget kloden op igennem historien? Museum Lolland-Falster sætter fokus på dette emne med den kommende særudstilling Klimatur.
Med den store klimakonference United Nations Climate Changes Conference, der afholdes i København i december, vil der uden tvivl være stor fokus på Danmark og ikke mindst energi og klima. Lolland Kommune er allerede godt i gang med at sætte sig selv på verdenskortet indenfor netop dette område. Med tanke til de mange initiativer, der for tiden tages indenfor klima- og energiområdet, sætter Museum Lolland-Falster i efteråret 2009 fokus på historiske klimaforandringer på Lolland og Falster.
Udstillingen åbner fredag den 9. oktober 2009 kl. 15.00 på Stiftsmuseet i Maribo og bliver en ny og anderledes måde at lave udstilling på. Kombineret med den kulturhistoriske udstilling formidles der gennem den virtuelle verden “Second Life” om klimaforandringer på Lolland og Falster gennem historien. “Second Life” er et optimalt sted at formidle kulturhistorie, da det er muligt at opføre og fremvise fortidens verdener og begivenheder. Den besøgende vil således få indblik i klima- og landskabsforandringer på Lolland og Falster i istiden, stenalderen, vikingetiden, middelalderen, den lille istid i 1600 årene og stormfloden i 1872.
De enkelte tidsperioder opbygges som scenarier i “Second Life”. Scenarierne er opbygget på baggrund af faglig og teknisk viden, og er således så realistiske som muligt. I scenarierne bliver den besøgende stillet overfor en række opgaver, samtidig med at vedkommende bliver lidt klogere på den pågældende periode. Hele seancen er opbygget omkring en tidsmaskine, der på mystisk vis er blevet fremstillet af smeden på Frilandsmuseet i Maribo. Det er denne tidsmaskine og smeden, der sender den besøgende på den historisk Klimatur.

KlimaturVikinger

Der vil være adgang til Klimaturen via computere, der opstilles i Stiftsmuseets lokaler på Banegårdspladsen i Maribo. Scenarierne er i første omgang opbygget i et lukket system, da det ikke er tilladt at færdes i “Second Life”, hvis man er under 18 år. Derfor vil der kun være adgang til scenarierne i museets åbningstid. Her der det muligt for skoler, institutioner, og privatpersoner at komme ind og blive kastet tilbage i historien.
I en del af museets åbningstid vil der være tilknyttet personale, som kan hjælpe, fortælle og gå i dialog med den besøgende.
Udstillingen er støttet af Kulturarvsstyrelsen.
Fakta om udstillingen:
Titel: Klimatur
Udstillingsåbning: Fredag den 9. oktober 2009 kl. 15.
Sted: Lolland-Falsters Stiftsmuseum – Banegårdspladsen 5 – 4930 Maribo – Tlf: 7240 1620
Billetpriser og åbningstider: Se museets hjemmeside: www.museumlollandfalster.dk

OpenSimulator

Da Linden Lab i 2007 frigav kildekoden til Second Life klientprogrammet havde de næppe regnet med, at nogen ville forsøge at lave serverdelen, men det var netop, hvad der skete. Flere grupper og enkeltpersoner begyndte at programmere deres egen kopi af Second Life og dem, der er kommet længst, kalder sig OpenSimulator.org.

OpenSim Logo

Selvom der stadig mangler en del funktionalitet, så er OpenSim i dag ved at være et brugbart alternativ til Second Life. Jeg har downloaded og installeret OpenSim på min egen pc og det fungerer glimrende. For at logge på OpenSim serveren anvender jeg Hippo OpenSim vieweren. Som default får man en avatar kaldet Test User samt en sim med en lille ø i midten og så er man på egen hånd derfra.
Jeg gik straks i gang med at bygge rådhuset fra Wonderful Denmark. Alle textures til byggeriet havde jeg i forvejen på min pc, så de blev hurtigt uploaded til OpenSim (eller rettere importeret da det hele foregår på min egen pc). På venstre side af min skærm havde jeg Second Life kørende og på højre side OpenSim, og så var det blot at konstruere og texturere de samme prims fra SL til OS. Der findes et program kaldet Second Inventory, der skulle kunne eksportere objekter fra SL til ens egen harddisk og derfra importere til OS – det må undersøges nærmere på et tidspunkt.

Raadhuset i WD i OS
Rådhuset i Wonderful Denmark – ikke i Second Life men i OpenSim!

Hippo OpenSim vieweren kan også anvendes til at logge på OpenSim gridden kaldet OSGrid og jeg har været rundt og besøge forskellige sims i denne grid. Første stop var et freebie sted, hvor jeg fandt et skin, der med lidt god vilje ligner mit Doctor Asp skin i SL. Når man er på sin egen OpenSim server og ikke er koblet på det fælles grid, så har man kun en række textures i sin inventory dvs. ingen skin, tøj, freebies eller noget som helst andet.

Hippo OpenSim viewer
Hippo OpenSim vieweren ligner i store træk originalen fra Linden Lab.

Her følger en oversigt over mine observationer over fordele og ulemper ved OpenSim indtil videre:

Fordele
Gratis
Ubegrænset antal sims (afhængig af hardwaren)
Kan køre bag en firewall så ingen fremmede avatarer kan logge på
Kan benyttes af børn og unge under 18 år

Ulemper
Næsten ingen brugere i OSGrid
Ingen valuta
Ingen søgefunktion
Ingen voice

Listen vil blive opdateret/rettet efterhånden som jeg får mere erfaring med OpenSim.