BP Graduate

BP graduate

I går var jeg omkring sandkassen i Wonderful Denmark og fik øje på denne avatar, hvis gruppenavn var “BP Graduate”.
Det måtte undersøges nærmere og viste sig at være en elev fra Manchester Business School, der var blevet fjern-undervist i projektledelse sammen med 30 andre elever fra BP.
Via Google fandt jeg denne blogpost fra sidste år, hvor der også blev afholdt en “graduation ceremony” i Second Life:
blogs.secondlife.com/community/workinginworld/blog/2009/04/07/graduating-in-second-life
Eleverne kom fra hele verden; Canada, Angola, Rusland m.v. og da det ikke var praktisk muligt at mødes i virkeligheden, så valgte man mødes virtuelt i stedet.
Endnu et eksempel på en innovativ anvendelse af en virtuel verden.

Reklamer

E-læringsprisen 2009

Årets e-læringspris blev uddelt i onsdags på Undervisningsministeriets
Uddannelsesforum i Odense.
Prisen er indstiftet af @ventures og Det Nationale Videncenter for e-læring og gives til undervisere, som har udviklet nye innovative e-læringsaktiviteter til gavn for undervisningen.

I år gik prisen på 100.00,- kr. til Åge Staghøj på vegne af VIA Erhvervsuddannelser for projektet “Arbejdsmiljøuddannelse for lærlinge” og det interessante i denne sammenhæng er, at undervisningen foregår i Second Life. På øen Innovative Learning er der bygget et læringsmiljø, der designmæssigt har sit udspring i to lokale bymiljøer i Horsens. Et torvemiljø der er afledt af Rådhustorvet, og et arbejdsmiljø der er afledt af den restaurerede tidligere trævarefabrik Bastian.
Åge Staghøj fortæller: ”Projektet er banebrydende. Mange lærlinge er læsesvage, men med denne virtuelle undervisning bliver de ikke længere hægtet af. Med mit projekt kan lærlingene ved hjælp af tegninger og modeller lære, forstå og diskutere arbejdsmiljøet på arbejdspladser uden at skulle skrive sig vej til det.”

VIA erhvervsuddannelser

Herfra skal også lyde et stort tillykke. Vi er mange, der længe har vidst, at virtuelle verdener tilbyder helt unikke rammer for læringsmiljøer og med denne pris kommer budskabet forhåbentlig ud til en meget større kreds. Og så kan jeg lige nævne i forbifarten, at Wonderful Denmark gerne bistår med sparring, foranalyse, implementering og drift af undervisningsmiljøer i relevante virtuelle verdener herunder Second Life.

Læringsteknologier Best Practice 2008

videndanmark

I går var jeg inviteret af netværket VidenDanmark til at komme og holde foredrag om ”Læring i Second Life” i forbindelse med seminaret Læringsteknologier Best Practice 2008.
Jeg fortalte om, hvad Second Life er og nævnte den dårlige danske presseomtale. Derefter fortsatte jeg med eksempler på, hvad Second Life kan bruges til f.eks. foredrag, kulturarvsformidling, kunstudstillinger, livekoncerter, arkitektkonkurrencer, rollespil, medieforskning, jobrekruttering og dating.
Som eksempler på læringssteder i Second Life viste jeg Science on a Sphere, VIA University College, Palomar West Hospital, Imperial College, Mercantec, Genome Island og Connectivism Village.

Slides fra mit foredrag kan ses her:

Byggekursus i Second Life

I går holdt jeg, i samarbejde med Heidi Ballinger fra PowerMatch, kursus i kunsten at bygge i Second Life. De 8 elever var fra MIL-uddannelsen på Aalborg Universitet og havde ingen eller kun ringe erfaring med at bygge i Second Life. Vi startede derfor helt fra bunden med at præsentere begrebet ”en prim” og arbejdede os derefter igennem Position, Size, Rotation osv. 2 timer forsvandt på ingen tid men heldigvis har vi aftalt yderligere 2 lektioner i de kommende uger, hvor vi kan nå at komme ind på så spændende emner som egne textures, No Copy No Modify, Physical, Phantom, flexiprims og Linden Script Language.

Kursus-sandkassen bærer tydelig præg af aftenens aktiviteter
Kursus-sandkassen bærer tydelig præg af aftenens aktiviteter

Under forberedelsen til kurset gik det op for mig, hvor omfattende en viden gode SL byggere skal være i besiddelse af, og jeg fik også nævnt på kurset, at man ikke bliver en dygtig SL bygger af at deltage på et kursus af 3 gange 2 timer. Jeg har selv bygget i SL i næsten to år nu og støder stadig af og til på nye features, genveje eller blot smartere måder at konstruere et objekt på. En god SL bygger har øjne og ører åbne, følger med i, hvad andre laver, udveksler erfaringer, tester forskellige løsninger og har set samtlige Torley Lindens videoer.

Second Life seminar på RUC

I går mandag deltog jeg i et seminar på Roskilde Universitets Center med titlen Designing for learning in virtual worlds. Seminariet var en del af det i denne blog tidligere omtalte forskningsprojekt Sense-making strategies and user-driven innovations in virtual worlds.

Første taler var John Lester alias Pathfinder Linden fra Linden Lab, der på humoristisk vis fortalte løst og fast om Second Life og dets brugere. Som eksempel på en smart anvendelse af Second Life viste han The Palomar West Hospital, der åbner i Californien i 2011 men som allerede er bygget i Second Life, for at både patienter og personale kan afprøve og blive fortrolige med det nye hospital.
Ud af ca. 30.000 øer er ca. 1.000 øer forbeholdt undervisning, og over 500 universiteter over hele verden er til stede i Second Life.
En af Johns pointer var, at teater er ikke film, telegraf er ikke telefon og Second Life er ikke et website. Sagt med andre ord, så skal man ikke blot overføre sin viden fra et gammelt medie til et nyt, men i stedet udforske det nye medie og finde nye muligheder for anvendelse.

Denise Doyle, der underviser i digitale medier på universitetet i Wolwerhampton i England, fortalte om et kunstprojekt på øen ”Kriti Island, der er udlagt til forskning i kreativt samarbejde. Hun nævnte blandt andet et af de bedste avatarnavne, jeg er stødt på i Second Life. Prøv at sige følgende navn højt: Chingaling Bling 🙂

Jeremy Hunsinger fra Center for Digital Discourse and Culture på Virginia State University anvender Second Life til undervisningsformål. Hans konklusion var, at den bedste måde at undervise på i Second Life var at uddele byggeopgaver til eleverne. Hvis emnet f.eks. var botanik, så fik eleverne til opgave at bygge så nøjagtig en kopi af en specifik plante som mulig. Gruppearbejde var ligeledes med til at aktivere eleverne idet det satte gang i mange gode diskussioner om emnet.

Terry Beaubois alias Tab Scott har undervist arkitektstuderende på Montana State University i Second Life siden 2005. Terry boede i Californien da han fik jobbet i Montana og havde ikke umiddelbart lyst til at flytte, så meget af undervisningen kom til at foregå i Second Life. Terry kom med adskillige eksempler på, hvordan arkitektstuderende havde tilegnet sig ny viden mange gange hurtigere end ved traditionel undervisning. Et andet eksempel på anvendelse af Second Lige var, at i forbindelse med et forskningsprojekt var der blevet produceret omkring 20 plancher til en udstilling. Disse plancher var ligeledes produceret i Second Life og opsat i en udstilling. Da projektet var slut blev begge udstillinger taget ned og lagt på lager/inventory. Et år senere blev de virkelige plancher ødelagt på grund af vandskade og pludselig var plancherne i Second Life de eneste eksisterende plancher i verden. Pointen var, at Second Life kan bruges som backup/arkiv for materiale fra reallife.

Kim Holmberg fra Department of Information Studies på Åbo Akademi i Finland anvender også Second Life i undervisningen. Han fortalte bl.a. om en spørgeskemaundersøgelse af elever, der var blevet undervist i Second Life, hvor de fleste syntes de havde fået mere ud af undervisningen end ved traditionel undervisning.

Alle ovennævnte talere deltager også i the Association of Internet Researchers konference Internet Research 9.0 – Rethinking Communities, Rethinking Place i København senere i denne uge. Her deltager jeg desvære ikke men har hørt, at en del af præsentationerne vil blive streamet i Second Life. Hvis nogen ved, hvor og hvornår, så vil jeg meget gerne høre om det.

Afslutningsvis kan jeg nævne, at jeg selv er inviteret til at holde foredrag om E-learning i Second Life i starten af december, så dette seminar var også en god anledning til at se på de forskellige taleres præsentationsteknik, der var meget forskellig.

Second Life og horisontal læring

I onsdags var jeg til seminar på Syddansk Universitet i Odense arrangeret af Knowledgelab.
Emnet var kompetenceudvikling i yderområderne med fokus på modeller og metoder benyttet i Second Life.
Programmet var intensivt med ikke mindre end 13 indlægsholdere, så jeg vil nøjes med nogle enkelte observationer og kommentarer.

Karsten Uno Petersen, der er formand for for det regionale kompetenceudvalg i region Syddanmark fortalte, at mange unge vælger uddannelse efter, hvor langt uddannelsesstedet ligger i forhold til bopælen. Det betyder, at jo længere ude i yderområderne man bor, jo mindre er sandsynligheden for at man får en videregående uddannelse. En måde at mindske dette problem på, kunne være at tilbyde fjernundervisning (f.eks. via Second Life), så de unge i højere grad kunne blive boende i lokalområdet.

Tony Breindal fra Breindal Media og Åge Staghøj fra VIA University College fortalte om et Second Life projekt til at nedbringe antallet af arbejdsulykker i byggebranchen. I Second Life var opført en byggeplads med en stribe indbyggede farlige situationer såsom manglende afspærring, uisolerede ledninger osv. Kursisterne kunne på denne måde falde ned fra 3. sal med deres avatar uden at det fik virkelighedens fatale konsekvenser.

George Berkeleys smukke have i Second Life
George Berkeleys smukke have i Second Life

Lektor på SDU, Cynthia M. Grund, viste rundt i en kopi af den amerikanske filosof George Berkeley hjem og have. At formidle filosofiske teorier og tankegange kan være hård kost men ved at mødes i f.eks. Berkeleys smukke have, åbnes der for fantasien og tankerne, og emnet bliver på denne måde lettere tilgængeligt.

Learning Island Denmark havde jeg ikke hørt om tidligere. Den ejes af Mercantec, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser og formålet er at undersøge potentialet i Second Life for fjernundervisning. Steen Morten Grønbæk fra Mercantec viste rundt i bygningen, der er en tro kopi af det virkelige skolekompleks og vi beså bl.a. auditoriet og et gruppelokale. Det er kun et spørgsmål om tid, før bygningen vil brive taget i brug til ”rigtig” undervisning.

Udover de interesante indlæg, så fik jeg hilst på indtil flere ”avatarer” som jeg ikke tidligere har mødt i reallife, og det er altid sjovt at få sat ansigter på personer, man kun har været i virtuel kontakt med.

Virkeligheder i Second Life

Virkeligheder i Second Life
Virkeligheder i Second Life
Lektor, PhD, Sisse Siggaard Jensen, der leder forskningsprojektet Sense-making strategies and user-driven innovations in virtual worlds på Roskilde Universitet, har udgivet en ny bog om virtuelle verdener. Bogen hedder Virkeligheder i Second Life og gengiver Sisse´s observationer og interviews i Second Life fra sommeren 2007. Af emner kan nævnes design, avatarer, samvær, konkurrence, selvopfattelse, arbejdsliv samt normer og regler.
Jeg blev interviewet af Sisse i juni måned 2007 og er flittigt citeret i bogen. Her et år senere var der nok en del spørgsmål, jeg ville have besvaret eller formuleret anderledes, men som det ofte går, så bliver man jo klogere med tiden…
Bogen kan købes online hos Saxo.com og koster 148,75 kr.