Jyske Bank tester virtuel læring

I de seneste par måneder har Jyske Banks afdeling for kompetence- og ledelsesudvikling gennemført en række virtuelle læringssessioner i Second Life. Afdelingen har ansvaret for udvikling, koordinering og facilitering af læringsaktiviteter for bankens ca. 3.800 medarbejdere. Man anvender allerede traditionelle e-læringsværktøjer men ser en udvikling, der går i retning af netbaseret og virtuel læring og formålet har derfor været, at skabe et erfaringsgrundlag hos konsulenterne i afdelingen på dette nye felt.

Den virtuelle verden Second Life blev valgt som platform idet Second Life giver en ekstra dimension med avatarrepræsentation og det flerdimensionelle univers i forhold til traditionelle LMS- og konferencesystemer. Desuden har de to facilitatorer allerede erfaring med Second Life gennem deltagelse i det EU-støttede Comble Projekt ”Blended Learning Expert Training”, som blev udbudt via NoEL-netværket. Second Life er endvidere blevet suppleret med det asynkrone open source system: Moodle. Økonomien spillede også en rolle og her er Second Life som bekendt gratis at anvende. Jyske Bank valgte dog at leje en skybox i Wonderful Denmark, for at kunne indrette en undervisningsplatform og dermed også have et ”hjem” i den nye verden.

Jyske Bank 1

Tilstedeværelsen i den virtuelle verden gav deltagerne en række fælles oplevelser i forhold til at arbejde enkeltvis. Opgaverne, der blev løst undervejs i forløbet blev blandt andet diskuteret på møderne i Second Life, og dialogen og dybden i disse diskussioner var ualmindelig høj sammenlignet med møder i real life. Selvom de 14 deltagere fysisk befandt sig i samme lokale så undlod man bevist at afholde real life møder for bl.a. at simulere, at man kunne være geografisk adskilt.

Nogle deltagere havde tekniske problemer især med lyden, der forsvandt men gennem afprøvning af forskellige pc konfigurationer lykkedes det efterhånden at løse problemerne. I starten af forløbet var der 20 deltagere men nogle faldt fra af ressourcemæssige årsager og det viste sig at være befordrende for fællesmøderne, at man kom ned på 14 deltagere. Det var dog fortsat nødvendigt at indføre taletid, hvilket virkede begrænsende på nogle deltagere. Indlæringskurven i Second Life er stejl og i starten gav det noget frustration i forhold til de mange funktioner (gå, tale, chatte, skifte fra lokal til gruppe til ny gruppe, holde styr på landmarks osv.).

Jyske Bank 2

Jeg har bedt facilitator Suzanne Petersen fra Jyske Bank om at komme med nogle gode råd til virksomheder, der påtænker at udforske virtuelle verdener, og de kommer her:

  Det er vigtigt, at support og støtte omkring opstarten for nye brugere er virkelig intensiv – vi afholdt 2 x 3 timers synkron og fysisk fælles opstart, hvor der var guidning og support til alle. Dette for at undgå for mange frustrationer omkring brugen og det at lære at begå sig.

  Det er vigtigt, at man gradvist udvider repertoiret i forhold til hvilke funktioner man stiller krav om (skift mellem kommunikationskanaler, flytning til andre steder, chat samtidig med speak osv.) – ikke for meget på en gang.

  Det giver godt udbytte med at supplere med et asynkront værktøj.

  Det gav merværdi at kunne indrette vores eget sted i SL, som var genkendeligt og velegnet til de typer aktiviteter, vi har brugt. Og prisen for det var rimelig.

  Det er et must med 2 facilitatorer i hvert fald i forhold til uerfarne brugere. En kunne køre showet videre, mens den anden søgte at afhjælpe eventuelle tekniske udfodringer.

  Det er vigtigt med ”sociale” aktiviteter i starten i forhold til tryghed i brugen og lysten til at være undersøgende. Eksempelvis køb af gruppemaskotter.

  Vores erfaring er, at det er nødvendigt med assessment-krav tilknyttet både i forhold til opgaver og deltagelse.

Vores konklusion:
Second Life er ikke driftsstabilt nok og en tand for svært til at vi p.t. kan tage det i brug bredt i banken blandt medarbejdere, der ikke alle er lige IT-kyndige. Udfald og voiceproblemer giver for mange frustrationer og er for tidskrævende. Desuden er det ikke muligt at installere systemet på vores arbejdspc’ ere, da firewalls osv. ikke tillader dette. Vi har derfor anvendt private pc’ere i projektet. Men det er en spændende verden, der har grebet de fleste i en eller anden grad, og som rummer en masse muligheder. Vi har til hensigt at fortsætte med nogle små-eksperimenter i en periode frem med det formål fortsat at øve os i at være virtuelle.

Reklamer

Seminar om virtuel arkitektur og byplanlægning

Copenhagen Business School og Roskilde Universitetscenter inviterer til seminar om anvendelse af virtuelle verdener i forbindelse med arkitektur, byplanlægning osv. Der vil være indlæg fra bl.a. Jacob Østergaard fra Utopian City Scape, Odilo Schoch fra Centre for Information Technology and Architecture og Jesper Hundebøl fra Danish School of Education.
Seminaret finder sted den 29. april 2010 på CBS på Frederiksberg og er åbent for alle interesserede. Læs mere om arrangementet på worlds.ruc.dk.

BP Graduate

BP graduate

I går var jeg omkring sandkassen i Wonderful Denmark og fik øje på denne avatar, hvis gruppenavn var “BP Graduate”.
Det måtte undersøges nærmere og viste sig at være en elev fra Manchester Business School, der var blevet fjern-undervist i projektledelse sammen med 30 andre elever fra BP.
Via Google fandt jeg denne blogpost fra sidste år, hvor der også blev afholdt en “graduation ceremony” i Second Life:
blogs.secondlife.com/community/workinginworld/blog/2009/04/07/graduating-in-second-life
Eleverne kom fra hele verden; Canada, Angola, Rusland m.v. og da det ikke var praktisk muligt at mødes i virkeligheden, så valgte man mødes virtuelt i stedet.
Endnu et eksempel på en innovativ anvendelse af en virtuel verden.

Nyt dansk pilotprojekt i Second Life

Wonderful Denmark og Roskilde Universitetscenter har netop påbegyndt et nyt pilotprojekt i Second Life. Projektet er en del af forskningsprojektet Sense-making strategies and user-driven innovations in virtual worlds og har til formål at undersøge danske museers mulige anvendelse af virtuelle verdener set fra et formidlingsmæssigt perspektiv.
Som test-museum er valgt Vikingeskibsmuseet i Roskilde og til formålet er indkøbt 4 nye sims, der er lagt op ad RUC´s eksisterende sim (og dermed også op ad Wonderful Denmark). Den nye hoved-sim hedder Exploratory Lab Denmark og her er indtil videre bygget en kopi af Vikingeskibsmuseets hovedbygning. Nord for denne sim følger 3 sims udelukkende med hav: Viking Ships Denmark, Kattegat South og Kattegat North. Kattegat er internationalt farvand og alle er velkomne til at sejle en tur. Fregatter, kanoer, motorbåde, vandcykler osv. kan rezzes fra vestenden af sandkassen på WD2.
Exploratory Lab Denmark

Machinima seminar

I går var jeg til Machinima seminar på Roskilde Universitetscenter – RUC. Jimmy Hansen – alias Speedmaster Bing, webmaster på www.mirrorworld.dk – gav en introduktion til emnet machinima med bl.a. en sammenligning af fordele og ulemper i forhold til traditionel filmproduktion samt en række eksempler på film i forskellige genrer.

Herefter gik vi online i Second Life og mødtes med animation researcher Britta Pollmüller fra Norwich University College of the Arts. Britta underviser i medier og machinima i Second Life i projektet The Schome Initiative.

Efter frokost fik vi besøg af Hugh Hancock fra England, der er en af pionererne indenfor machinima. Hugh fortalte om de første optagelser i Doom og Quake i midten af halvfemserne frem til 2000, hvor Hugh og nogle venner ville starte et website for udveksling af disse film. Machine og Cinema blev trukket sammen til Machinema, men det lykkedes Hugh at stave navnet forkert, da han bestilte domænenavnet machinima.com og dermed var navnet for dette nye medie en realitet. Vi fik også en gennemgang af machinimaproduktion i gratisprogrammet Moviestorm, hvor en scene fra filmen Bladerunner blev genskabt. Ind imellem var der eksempler på machinimafilm optaget i forskellige virtuelle verdener.

Sidste punkt på en lang dag var opfølgning, spørgsmål og almen diskussion styret af machinimaforsker Lisbeth Frølunde fra RUC.

Til RUC´s Metrotopia Machinima Contest er der indkommet 14 film, så hermed en opfordring til at se de 14 film på YouTube og stemme på din favorit – første præmien er 25.000 Linden Dollars.

Machinima seminar på RUC

Virtual Worlds and Machinima

Roskilde Universitet
26. november 2009

.

.

10:00
Welcome and introductions
Professor Sisse Siggaard Jensen, Roskilde University

10:15
Introduction to Machinima
SL blogger Jimmy Hansen, http://www.mirrorworld.dk

11:00
Schome Park and machinima production in Second Life
Animation researcher Britta Pollmüller, Norwich University College of the Arts

12:15
Lunch

13:15
Machinima history and demo production in Moviestorm and WoW
Machinima pioneer Hugh Hancock, Strange Company

17:00
Wrap up and closing
Post doc Lisbeth Frølunde, Roskilde University

Dette seminar er åbent for alle med interesse for Machinima. Tilmelding til dixi@ruc.dk eller telefon 46 74 38 13 hurtigst muligt.